Frågor om webshop

Textil Interiör i Forserum AB
kontakt@dollystyleshop.se

Press/Media

Emilie Rosenblad
emilie.rosenblad@umusic.com

Samarbeten

Robert Olausson
robert.olausson@umusic.com

Agent/bokare

Dennis Karlsson
dennis@unitedstage.se

Amanda Trenter
amanda@unitedstage.se

Autografer

Om du önskar ett signerat idolkort av gruppen skickar du ett frankerat svarskuvert till:
Universal Music Sweden AB
Att: Dolly Style
Box 55777
114 83 Stockholm