Frågor om webshop

Textil Interiör i Forserum AB
kontakt@dollystyleshop.se

Press/Media

Emilie Rosenblad
emilie.rosenblad@umusic.com

Samarbeten

Robert Olausson
robert.olausson@umusic.com

Agent/bokare

Dennis Karlsson
dennis@unitedstage.se

Louise Larsson
louise.larsson@unitedstage.se

 

Idolkort

Önskar du ett idolkort av gruppen skickar du ett brev innehållande ett frankerat svarskurvert till:
Universal Music
Att: Dolly Style
Box 55577
114 83 Stockholm

Vi har dessvärre ingen möjlighet att skicka personliga hälsningar eller liknande